نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاسداشت آیین یلدا در دبستان شهید بستانی

پاسداشت آیین یلدا در دبستان شهید بستانیدرآستانه  طولانی ترین شب سال موسوم به شب "یلدا " وچله ، دانش آموزان دبستان شهید بستانی با گستراندن سفره یلدا با آداب ورسوم و سنت های شب نشینی و دور همی   آشنا شدند.