نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاسخگویی به سئوالات، رسیدگی به شکایات و دریافت نظرات همشهریان عزیز با حضور مدیر کل و روسای ادارات آموزش و پرورش نواحی یک و دو یزد

پاسخگویی به سئوالات، رسیدگی به شکایات و دریافت نظرات همشهریان عزیز با حضور مدیر کل و روسای ادارات آموزش و پرورش نواحی یک و دو یزد


گزارش تصویری