نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه های فرهنگی دبستان شهید شفیعی

ویژه برنامه های فرهنگی دبستان شهید شفیعیدرراستای تکمیل  فعالیت های فرهنگی، ویژه برنامه های فرهنگی نکوداشت روز جهانی کودک ، برگزاری جشن عاطفه ها و پاسداشت هفته نیروی انتظامی در دبستان شهید شفیعی برگزارشد.