نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه های فرهنگی دبستان شهید زینی درهفته تکریم ازمقام معلم

ویژه برنامه های فرهنگی دبستان شهید زینی درهفته تکریم ازمقام معلمبه منظور پاسداشت هفته تکریم وتجلیل از مقام معلم باحضور پرسنل دبستان شهید زینی ویژه برنامه های فرهنگی جشن تکریم ازمقام معلم، برپائی دعایی ندبه   اجرا ضمنا درچهارمین روز از هفته مقام معلم ،پرسنل شهید زینی درآئین عبادی سیاسی نمازجمعه  شرکت کردند.