نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه های فرهنگی تربیتی دبستان ولایت -(نوزدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی- المپیاد ورزشی درون مدرسه ای)

ویژه برنامه های فرهنگی تربیتی دبستان ولایت -(نوزدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی- المپیاد ورزشی درون مدرسه ای)


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی وپرورشی صورت گرفت :

نوزدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای