نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه های فرهنگی آموزشی وتربیتی دبیرستان دخترانه مهدیه

ویژه برنامه های فرهنگی آموزشی وتربیتی دبیرستان دخترانه مهدیه


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

درراستای تقویت فعالیت های فرهنگی آموزشی  باشرکت دبیران و دانش آموزان چندین ویژه برنامه ی فرهنگی درقالب (برگزاری جلسه همگرائی  شورای دبیران، پاسداشت حماسه ی نهم دی وگرامیداشت  سالروز ورود رهبرمعظم (مدظله العالی ) به استان یزد برگزارشد.