نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه های فرهنگی آموزشی دبیرستان دکتر علومی(جلسه ی هم اندیشی دبیران، تجلیل از فعالین نمازجماعت و نشست انجمن اولیا ومربیان)

ویژه برنامه های فرهنگی آموزشی دبیرستان دکتر علومی(جلسه ی هم اندیشی دبیران، تجلیل از فعالین نمازجماعت و نشست انجمن اولیا ومربیان)


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی چرخه آموزشی صورت گرفت :