نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه های دبیرستان دوره اول جیحون

ویژه برنامه های دبیرستان دوره اول جیحونباهدف تکمیل هدف های آموزشی وپرورشی فرهنگی ویژه برنامه های  تجلیل ازمقام معلم ، بازدید دانش آموزان از کارخانه درراستای هفته مشاغل و برنامه ی زیبای لبخند کعبه دردبیرستان دوره اول جیحون برگزارشد.