نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه فرهنگی هفته مبارزه با آسیب های اجتماعی واعتیاد درمدارس "دبیرستان انتظاری"

ویژه برنامه فرهنگی هفته مبارزه با آسیب های اجتماعی واعتیاد درمدارس "دبیرستان انتظاری"


باحضورجمعی ازمسئولان استانی انجام گرفت:

همزمان باهفته مبارزه با آسیب های اجتماعی واعتیاد درمدارس کشور باحضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو وجمعی از دیگر مسئولان استانی برنامه ی فرهنگی متنوعی درقالب :کارگاه آموزشی ،قرائت مقاله و نمایشگاه فرهنگی  عکس وپوستر با مضامین آسیب های فضای مجازی،ماهواره واعتیاد و.. در"دبیرستان پسرانه انتظاری"برگزارشد. منصور ارجمندی دراین برنامه باتقدیر ازمردم بخاطر ایجاد خلق راهپیمائی عظیم حسینی در اربعین و بیان آسیب های اجتماعی، دانش آموزان را به فرهنگ سازی ،ترویج پیشگیری وبسیج خانواده ها درمبارزه با آسیب ها توام با تحصیل وتلاش مجدانه توصیه نمود. وی با برشمردن عوامل انفرادی واجتماعی  دخیل درآسیب ها "فقرفرهنگی " رابزرگترین خطر برای جامعه عنوان کرد. درپایان این آئین مسئولین ازجلوه های فرهنگی آسیب ها ی اجتماعی بازدید وکارگاه آموزشی تحصصی وخدمات مشاوره ای با شرکت دانش آموزان واولیا برگزارشد.