نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ویژه برنامه فرهنگی دبیرستان دوره دوم اسحاقیه ( فریاد استکبارستیزی، طرح همدلی ومشارکت)

ویژه برنامه فرهنگی دبیرستان دوره دوم اسحاقیه ( فریاد استکبارستیزی، طرح همدلی ومشارکت)


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی وپرورشی صورت گرفت :

         "  طرح همدلی ومشارکت"

"فریاد استکبار  ستیزی در یوم الله 13آبان"