نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ورزش صبحگاهی در دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل (ع)

ورزش صبحگاهی در دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل (ع)به منظور ترویج فرهنگ تندرستی و ورزش وتلطیف روحیه دانش آموزان برنامه ورزش صبحگاهی در دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل (ع) با حضور مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو برگزارشد.دراین برنامه دانش آموزان هماهنگ با نماهنگ ورزشی به نرمش پرداختند.