نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همزمان با هفته سلامت انجام گرفت:

همزمان با هفته سلامت انجام گرفت:


برگزاری جشنواره سلامت در مدارس ناحیه دو یزد و افتتاح همزمان تجهیز ۷۱ اتاق بهداشت مدارس استان یزد.

در مراسم  نمادین استانی  این جشنواره که  با حضور کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان،  کارشناسان بهداشت اداره کل آموزش و پرورش استان، و نیز کارشناسان شهرداری منطقه دو یزد در دبستان  شهید مفتح ناحیه دو یزد برگزار گردید، چند برنامه ی  فرهنگی ازجمله سرود، نمایش ، سفره تغذیه سالم، نمایشگاه حفظ محیط زیست و نقاشی همگانی توسط دانش آموزان برگزار گردید . درپایان این جشنواره به مدعوین، به صورت نمادین  گلدانهایی که به منظور حفظ محیط زیست با دور ریختنی ها آماده شده بوداهدا گردید.