نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همزمان با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی:

همزمان با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی:


دانش آموزان و فرهنگیان مدارس ناحیه دو یزد اقدام به کاشت چندین اصله نهال در مناطق مختلف شهر یزد نمودند.

در این برنامه، چندین اصله نهال توسط اعضای شورای دانش آموزی و همکاران به نام و یاد شهدا و نیز به نام خیّرین متوفی غرس گردید.

 از جمله مدارس شرکت کننده در این طرح، دبیرستان پسرانه  دوره دوم انتظاری بود که  سیّد مهدی رضوی نیا مدیر این دبیرستان گفت: اعضای شورای دانش آموزی و همکاران این آموزشگاه  به نام و یاد شهدا و نیز به نام خیّر و پیشکسوت فرهنگی، مرحوم حاج سید محمد دهقان، چندین اصله نهال درخت در منطقه ی حسن آباد یزد غرس نمودند.

وی گفت: دانش آموزان حاضر دراین برنامه همچنین با امضای پیمان نامه حفاظت از درختان به عنوان منابع طبیعی  و انعام الهی در حراست از درخت و جنگل قول مساعد دادند.