نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همزمان با حماسه آفرینی دانش آموزان مدارس ناحیه ی دو یزد در کنکورسراسری، فرهنگیان این ناحیه نیز بار دیگر و همچون سنوات قبل، بر قلّه های افتخار گام نهادند.

همزمان با حماسه آفرینی دانش آموزان مدارس ناحیه ی دو یزد در کنکورسراسری، فرهنگیان این ناحیه نیز بار دیگر و همچون سنوات قبل، بر قلّه های افتخار گام نهادند.


اینبار کسب تعداد دو مقام کشوری توسط دبیران دوره دوم متوسطه در بخش غیرحضوری نوزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1402-1401

به گفته ی سیّد روح ا... علوی زاده، کارشناس مسئول تکنولوژی آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، در بخش غیرحضوری نوزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر سال تحصیلی 1402-1401خانم ها: مهدیه تقدیسی سیار، اکرم امیربیگی یزدی و فرحناز سردار موفّق به کسب مقام اول کشوری در محور تحلیل محتوای کتاب درس سلامت و بهداشت و خانم معصومه دهقان بهابادی از ناحیه دو یزد موفّق به کسب مقام سوم کشوری در محور طراحی پوستر درس علوم آزمایشگاهی شدند.