نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همدردی با آتش نشانان پلاسکو "دبستان حضرت مریم "

همدردی با آتش نشانان پلاسکو "دبستان حضرت مریم "


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به مناسبت حادثه ناگوار پلاسكو وبا هدف تقویت نوعدوستی واحسان به همدیگر طی آئین فرهنگی دانش آموزان دبستان حضرت مریم  با قرائت قرآن جهت شفای مصدومین وشادی روح شهدا  آ تش نشانان  با مامورین تلاشگر" احساس همدردی"  نمودند.