نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش گروه های آموزشی " ادبیات فارسی و فیزیک " ناحیه دو

همایش گروه های آموزشی " ادبیات فارسی و فیزیک " ناحیه دو


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

درراستای کیفیت بخشی به آموزشی وتکوین هم افزائی وهمسوئی دربررسی  مسائل ،مشکلات ونقد کتب درسی ، با شرکت جمعی ازدبیران ، همایش گروه های آموزشی متوسطه دوره دوم رشته های  " ادبیات فارسی و فیزیک " ناحیه دو"با محوریت جشنواره الگوهای تدریس برتر درمحل امام جعفرصادق برگزارشد. دراین همایش نقطه نظرات واهم مسائل تبیین شد.