نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش هنرجویان فعّال فرهنگی - هنری هنرستان ذکایی

همایش هنرجویان فعّال فرهنگی - هنری هنرستان ذکایی


در این همایش همچنین گزارشی از فعالیت های انجام شده در این هنرستان بیان گردید.
گزارش تصویری