نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش ندای تحول دبستان "یاوری"

همایش ندای تحول دبستان "یاوری"


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باهدف کیفی سازی برنامه های آموزشی وایجاد همگرایی وهم سوئئ بیشتر با نظام آموزشی با حضور معاون آموزش ابتدائی وجمعی از معلمین ابتدائی "همایش ندای تحول " در دبستان یاوری برگزارشد. دراین همایش آخرین راهبردها و روش های نوین تربیتی آموزشی مورد بحث وبررسی وتبادل نظر قرارگرفت.تشکیل کارگروه تخصصی ازدیگر برنامه ی این همایش بود.