نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش توجیهی مسابقات معارف اسلامی دانش آموزان ناحیه دو

همایش توجیهی مسابقات معارف اسلامی دانش آموزان ناحیه دوباحضور معاون پرورشی فرهنگی ومسئولان نمازقرآن ،عترت ناحیه دو همایش توجیهی مسابقات معارف اسلامی  ویژه پانصد وپنجاه تن ازدانش آموز منتخب مسابقات نماز قرآن وعترت این ناحیه  درکانون فرهنگی تربیتی  آیت الله خاتمی  برگزارشد.طباطبائی معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دو دراین مراسم ضمن تقدیراز دانش آموزان آنان را به شرکت خودجوش دربرنامه ها ومسا بقات فرهنگی هنری 96-95 وتعامل افزایی با متولیان فرهنگی مدارس توصیه نمود. گفتنی تبیین وتوجیه مفاد شیوه نامه مسابقات توسط اساتید مجرب از دیگر برنامه های این همایش بود.