نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هشتمین جلسه ی ستاد تکریم وبزرگداشت مقام معلم

هشتمین جلسه ی ستاد تکریم وبزرگداشت مقام معلمباهدف تکریم ونکوداشت مقام معلم باحضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو وسایر اعضای ستاد هشتمین جلسه ی ستاد تکریم وبزرگداشت مقام معلم ناحیه دو درمحل سالن اجتماعات این مدیریت برگزارشد.

منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ضمن تقدیروتشکر ازاعضا ی ستاد تکریم وبزرگداشت مقام معلم برکیفیت وتنوع وتعمیق بخشی بیشترجهت ارتقاء جایگاه معلم تاکید کرد.همچنین آخرین هماهنگی ها جهت هرچه با شکوهتر برگزارشدن آئین های تجلیل ازمقام شامخ معلم با بیان نقطه نظرات وپیشنهادات حاضرین انجام گرفت .