نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکوداشت حماسه نهم دی دبیرستان دخترانه دوره اول فاطمه الزهرا

نکوداشت حماسه نهم دی دبیرستان دخترانه دوره اول فاطمه الزهرا


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باشرکت دانش آموزان حماسه تاریخی نهم دی با اجرای چندین ویژه برنامه فرهنگی گرامی داشته شد.