نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکوداشت حماسه نهم دی دبیرستان دخترانه "ادب"

نکوداشت حماسه نهم دی دبیرستان دخترانه "ادب"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باشرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه ادب آئین فرهنگی بزرگداشت حماسه 9دی درقالب اجرای چند برنامه برگزارشد.