نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکوداشت حماسه نهم دی دبیرستان دخترانه "ادب"

نکوداشت حماسه نهم دی دبیرستان دخترانه "ادب"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باشرکت دانش آموزان دبیرستان دخترانه ادب آئین فرهنگی بزرگداشت حماسه 9دی درقالب اجرای چند برنامه برگزارشد.