نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نوای معنوی دعای ندبه همراه با شمیم عطر شهید گمنام در دبستان نوربخش ناحیه دو یزد

نوای معنوی دعای ندبه همراه با شمیم عطر شهید گمنام در دبستان نوربخش ناحیه دو یزد


جمعه در یاد و خاطره دانش آموزان و کادر دبستان دخترانه نوربخش جاودانه شد، زیرا ندبه دلتنگی با وداع با شهید گمنام همراه بود
به روایت تصویر