نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه "کار وفن آوری " دبیرستان دخترانه فصاحت

نمایشگاه "کار وفن آوری " دبیرستان دخترانه فصاحتدانش آموزان دبیرستان فصاحت توانمندی ها و آثار خود را درقالب نمایشگاه "کارو فن آوری " به معرض تماشا گذاشتند.