نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه "کار آفرینی " در دبیرستان دخترانه محمدرسول الله

نمایشگاه "کار آفرینی " در دبیرستان دخترانه محمدرسول الله


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف ارایه فعالیت ها ی آموزشی و فرهنگی  ودرراستای تکمیل فعالیت های چرخه آموزش نمایشگاه "کار آفرینی " در دبیرستان دخترانه محمدرسول الله گشایش یافت . دراین جشنواره که تنوع آثار دانش آموزی همراه بود شرکت کنندگان خلاقیت ها ،نوع آوری ها و مهارت های آموختنی را به عرضه تماشا گذاشتند. گفتنی است مدیرومعاون آموزش متوسطه ناحیه دو از این دستاوردها بازدید نمودند.