نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه "دست های کوچک اندیشه های بزرگ " دبستان دخترانه رحمانی زاد

نمایشگاه "دست های کوچک اندیشه های بزرگ " دبستان دخترانه رحمانی زاد


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

دانش آموزان  دبستان دخترانه رحمان زاد آثار ودست ساخته های خود را به معرض تماشا گذاشتند.گفتنی است معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو ازاین آثار دیدن نمود.