نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست کارگروه بهبود کیفیت آموزشی سواد آموزی با حضور معاون سواد آموزی اداره کل متبوع

نشست کارگروه بهبود کیفیت آموزشی سواد آموزی با حضور معاون سواد آموزی اداره کل متبوعبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و با حضور مرآت امین الرعایا معاون سواد آموزی اداره کل متبوع، اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو و دیگر اعضا نخستین نشست کارگروه بهبود کیفیت آموزشی سواد آموزی در سال جديد و در محل سالن اجتماعات این مدیریت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حمید اسمعیلی زاده ضمن خیر مقدم به اعضا بحث سواد آموزی را یکی از وظایف مهم این مدیریت بر شمرد و بر هر گونه همکاری در جهت توسعه وضعیت بی سوادی اولیای دانش آموزان و... تا رسیدن به نقطه مطلوب تاکید نمود. در ادامه امین الرعایا ضمن توصیه به شتاب بخشی در امر سواد آموزی به نظارت شایسته بر عملکرد آموزش دهندگان تاکید و جذب کم سوادان و بی سوادان را از مهم ترین برنامه های آن معاونت در سال تحصیلی  آتی دانست.

سپس خدیجه کریمی رییس اداره سواد آموزی به ارائه گزارشی از عملکرد اداره سواد آموزی ،چگونگی برگزاری امتحانات پایانی سال 97 ، جشنواره الگوهای برتر تدریس، توانمندسازی آموزش دهندگان، انعقاد تفاهم نامه ها اشاره و خاطر نشان کرد مجموعه کارکنان اداره نهضت سواد آموزی از هیچ کوششی برای با سواد نمودن افراد کم سواد و بی سواد دریغ نخواهند کرد.تا به یاری خداوند بی سوادی در کل جامعه ریشه کن شود.

بیان نقطه نظرات و پیشنهادات اعضا و اتّخاذ تصمیم در خصوص چگونگی جذب بیسوادان از دیگر برنامه های این جلسه بود.