نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی مدیر سازمان دانش آموزی استان با مسئولین سواد آموزی ناحیه دو یزد

نشست هم اندیشی مدیر سازمان دانش آموزی استان با مسئولین سواد آموزی ناحیه دو یزد


در این نشست، زمینه های همکاری طرفین مطرح و مواردی نیز به تصویب رسید.

منصور کریمی مدیر سازمان دانش آموزی استان یزد در این نشست، اجرای طرح  چهل ساله سوادآموزی را نقطه ی عطفی در تاریخ ایران اسلامی دانست و آمادگی همکاری خود جهت همکاری با اداره ی سواد آموزی ناحیه دو را در همه ی زمینه ها اعلام کرد.

وی همچنین برخی برنامه ها واهداف  سازمان دانش آموزی را بیان نمود.

خانم خدیجه کریمی رئیس اداره ی سواد آموزی ناحیه دو یزد نیز در این نشست، برنامه های سوادآموزی را تشریح و درخصوص همکاری و مشارکت دو سازمان   بویژه برنامه های خاص اجرایی  مواردی را مطرح نمود. 

طرفین برگزاری جلسات مستمر و امضای  تفاهم نامه بین این دو دستگاه راخواستار شدند .

همکاری در زمینه برنامه های مکمل، هماهنگی با خیرین جهت کمک به سواد آموزان بی بضاعت و  استفاده از فضای سازمان سوادآموزی برای اجرای برنامه های سوادآموزی از موارد مورد تفاهم این نشست بود.