نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی افزایش اختیارات کمیسیون خاص ناحیه دو

نشست هم اندیشی افزایش اختیارات کمیسیون خاص ناحیه دوبا هدف  اگاهی بخشی وتقویت مسائل آموزشی باحضور مدیرآموزش وپرورش ،معاونین آموزش متوسطه وابتدائی ، کارشناس مسئول سنجش ارزشیابی  وجمعی از دیگر مسئولین واحدهای مدیریت نشست هم اندیشی با "محوریت افزایش اختیارات کمیسیون خاص" ناحیه دودرمحل سالن اجتماعات برگزارشد.

دراین جلسه آخرین تغییرات ،شیوه نامه ها وبخشنامه های مرتبط با افزایش اختیارات کمیسیون خاص مورد بحث ،بررسی وتبادل نظر قرارگرفت. درابتدای  جلسه گزارش تفصیلی از اختیارات  و وظایف کمیسیون خاص توسط "رحمت کارشناس مسئول سنجش ارزشیابی ناحیه دو " ارایه شد.