نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک کارشناسان معاونت اجتماعی - ارشاد نیروی انتظامی شهرستان یزد با مدیر، معاون پرورشی و کارشناسان حوزه ی تربیتی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

نشست مشترک کارشناسان معاونت اجتماعی - ارشاد نیروی انتظامی شهرستان یزد با مدیر، معاون پرورشی و کارشناسان حوزه ی تربیتی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد


این نشست با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل تربیتی و برخی آسیب‌های اجتماعی موجود بین دانش آموزان برگزار گردید.