نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

نشست مشترک مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش نایه دو یزد، در آستانه  آغاز هفته مقام معلم، نشست مشترک مدیر آموزش پرورش ناحیه دو یزد و مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردید.

در این دیدار که محسن رحمت معاون پژوهش و برنامه ریزی ناحیه دو یزد نیز حضور داشت، طرفین در خصوص نحوه بزرگداشت هفته مزین به نام معلم و تکریم معلمان که رسالت عظیم آموزش را به عهده دارند،  گفتگو نمودند.