نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک مدیرآموزش و پرورش ناحیه دو یزد با مدیر کل راه آهن استان یزد

نشست مشترک مدیرآموزش و پرورش ناحیه دو یزد با مدیر کل راه آهن استان یزد


گزارش تصویری

 
 در این نشست  گزارشی از عملکرد هنرستان ریلی ارائه  و سپس نحوه ی  تبیین خط‌ مشی و برنامه‌های هنرستان ریلی برای سال تحصیلی 1402 - 1401 مطرح گردید.