نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک انجمن اولیا ومربیان دبیرستان دخترانه سما

نشست مشترک انجمن اولیا ومربیان دبیرستان دخترانه سما


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باحضور مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو وجمعی از دیگر مسئولین واعضای انجمن اولیا ومربیان ،جلسه ی  مشترک هم اندیشی انجمن اولیا ومربیان دبیرستان دخترانه سما برگزارشد. دراین جلسه مدیردبیرستان گزارش تفضیلی از اهم فعالیت های آموزشی وپرورشی دبیرستان را بیان ودرپایان با تقدیم لوح سپاسی از طرف اعضای انجمن اولیا ومربیان سما ازحمات مدیر این آموزشگاه قدردانی شد.