نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیران همیارهنرستان ها در هنرستان هنرهای زیبای دختران

نشست مدیران همیارهنرستان ها در هنرستان هنرهای زیبای دخترانباهدف بررسی مسائل و مشکلات  هنرستان های کاردانش و فنی حرفه ای ناحیه دو ، نشست مدیران همیارهنرستان ها  درمحل هنرستان هنرهای زیبای دختران با موضوع  امتحانات نوبت اول ، آزمون پیشرفت تحصیلی  هنرجویان ،تبیین  طرح ها ، برنامه ها و آئین نامه های آموزشی  ودیگر مسائل جاری هنرستان ها  برگزار شد. دراین  جلسه "منصور ارجمندی مدیرو حسین کهدوئی معاون آموزش متوسطه ناحیه دو درخصوص ضرورت توجه بیشتر به مسائل آموزشی نقطه نظراتی بیان نمودند.