نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیران مراکز یادگیری سوادآموزی

نشست مدیران مراکز یادگیری سوادآموزیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، با حضور امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل متبوع،اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو و جمعی از مسئولین اداره نهضت سواد آموزی اداره کل و ناحیه و مدیران مراکز یاد گیری محلی سواد آموزی نشست هم اندیشی در خصوص ارائه راه کارها،بررسی مشکلات مراکز یادگیری سواد آموزی در محل سالن جلسات این مدیریت برگزار شد.

امین الرعایا با اشاره به نقش مراکز یاد گیری در توانمند سازی افراد گفت: سوادآموزی فقط آموزش خواندن و نوشتن نیست بلکه کمک به رشد همه ابعاد انسانی است و مراکز یادگیری محلی فرصتی ارزنده برای پرورش این ابعاد است.

در ادامه اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو به ارائه نکاتی در خصوص نقش مدیران این مراکز در جذب سواد آموزان پرداخت و گفت مدیران نقش به سزایی در فرایند سواد آموزی دارند و با ارزیابی دقیق خود می توانند چالش ها و مشکلات سواد آموزی را شناسایی و با ارائه به مسئولین موانع را برطرف کنند.

در پایان هریک از اعضا ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات خود مصوِباتی از جمله تدوین برنامه سالانه و ... را تعیین و مسئول پیگیری آنان را مشخص نمودند.