نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست صمیمی آموزش دهندگان سواد آموزی ناحیه دو با امین الرعایا پیشکسوت سواد آموز استان یزد

نشست صمیمی آموزش دهندگان سواد آموزی ناحیه دو با امین الرعایا پیشکسوت سواد آموز استان یزد 

حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد در این نشست گفت:  آموزش و پرورش به نیروهای توانمند و متعهد نیاز دارد که آموزش دهندگان سواد آموزی این مهم در در طی سنوات متوالی به اثبات رسانده و از بهترین ها بوده اند.

وی همچنین از زحمات چندین ساله تعدادی از آموزش دهندگان که در آزمون استخدامی اخیر، جذب آموزش و پرورش گردیده اند، تجلیل کرد.

در ادامه مرآت امین الرعایا پیسکسوت سواد آموزی استان یزد در سخنانی سوق دادن سواد آموزی از عرضه محور به تقاضا محور را رمز موفقیت  سواد آموزی دانست و افزود: اکنون که شما به استخدام رسمی آموزش و پرورش درآمده اید، باید خدمت صادقانه و خالصانه به عموم مردم فارغ از هر رنگ و نژاد و ملیت را سرلوحه برنامه های خود قرار دهید که در این صورت مشمول الطاف خفیه الهی نیز خواهید بود.

همچنین خانم خدیجه کریمی رئیس اداره ی سوادآموزی ناحیه دو یزد با ابراز خوشحالی از استخدام تعدادی از نیروهای خود در آموزش و پرورش، برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

 در پایان این جلسه، تعدادی از  آموزش دهندگان ناحیه دو که استخدام رسمی شده اند، از زحمات مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد امین الرعایا - حسن شکاری و خانم کریمی در پیگیری و انجام امور کاری خود تجلیل به عمل آوردند.