نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان یزد

نشست شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان یزدبه مناسبت گرامیداشت هفته سوادآموزی ، نشست اعضای شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان یزد با موضوعات متنوع سواد آموزی وارایه گزارش دستاوردهای مرتبط با سوادآموزی درمحل فرمانداری شهرستان یزد برگزارشد.