نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست اعضای کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناحیه دو

نشست اعضای کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناحیه دوباهدف شناسائی آسیب ها ،تهدیدات فرهنگی وافزتیش خود مراقبتی و تکمیل فعالیت های فرهنگی اجتماعی دانش آموزی "نشست اعضای کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناحیه دو" درمحل سالن اجتماعات برگزار شد. دراین جلسه در خصوص برگزاری جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی  تبادل نظر وتصمیم گیری شد.