نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج مسابقه کتابخوانی بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه دو یزد

نتایج مسابقه کتابخوانی بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه دو یزد


از کتاب صعود چهل ساله

سرهنگ غلامرضا زارع، فرمانده کانون بسیج فرهنگیان ناحیه دو یزد، در پایان این مسابقه که به صورت غیر حضوری برگزار گردید، همکاران ذیل :

محمد جواد زارع - خدیجه غلامرضایی - اعظم سالاری - خدیجه خواجه زاده - سمانه حسن آبادی - فروز جعفری - زهرا امین الرعایا - اکرم امیربیکی - عظیمه صحاف نیا - منیره سلیمی - اعظم حسن آیادی - جمیله زارع رحیم آبادی - صدیقه حاتمی و راضیه زارع رحیم آبادی 

حائز رتبه برتر و مشمول جوایز مربوطه شدند.