نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج سازماندهی آموزگاران ابتدایی(روز اول)

نتایج سازماندهی آموزگاران ابتدایی(روز اول)


نتایج سازماندهی  روز اول آموزگاران مقطع ابتدایی

به گزارش معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش سازماندهی آموزگاران در روز اول   انجام شد وهمکاران می توانند با ورود  به سامانه ساماندهی از نتیجه انتخاب خود اگاه شوند..