نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نائب قهرمانی دانش آموز امیر محمد ابوئی از دبیرستان علی دیهیمی ناحیه دو یزد، در مسابقات ملی مهارت

نائب قهرمانی دانش آموز امیر محمد ابوئی از دبیرستان علی دیهیمی ناحیه دو یزد، در مسابقات ملی مهارت


وی در این مسابقات، موفق به کسب مدال نقره گردید.