نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میلاد دوازدهمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت مهدی موعود"عج" گرامی باد

میلاد دوازدهمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت مهدی موعود"عج" گرامی باد                   دیریست که ما منتظر روی تو هستیم

                   ما بند نجابت به تن اسم تو بستیم 

                   دیریست که دلداده ما خانه نشین است 

                  جای قدمش بوسه به صد چاک زمین است

                   پلک دلم امشب به نبودت پر درد است

                  این فصل کبود از غم هجران تو سرد است

                  ای ساقی دلهای جهان مست نگاهت

                 این ماه فرومانده ز چشمان سیاهت

                  دیریست که ما منتظر و خانه بدوشیم

                وقتی که قمر نیست همه تار و خموشیم

                 ای صاحب این ثانیه ها پس تو کجایی

                فهمیده ام این جمعه گذشت و نمی یایی

               دیریست که در جمعه همه مست غروبیم

                از ناله پریم وغزل سنگ و رسوبیم.