نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میدان تیر دانش آموزان پایه دهم و دوازدهم، دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ناحیه دو یزد

میدان تیر دانش آموزان پایه دهم و دوازدهم، دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ناحیه دو یزداین برنامه در محل  تیپ همیشه پیروز الغدیر اجرا شد، که در روز اول دانش‌آموزان بسیجی پایه های دهم و دوازدهم، در مراسم صبحگاه ومیدان تیر شرکت نمودند،
در این مراسم که جانشین سپاه الغدیر - معاون آموزشی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و مسئول بسیج دانش آموزی شهید حسینیان، سرگروه آمادگی دفاعی حضور داشتند، هادی مطهریان معاون آموزش متوسطه ی دو یزد، به ایراد سخن و بیان خاطراتی از دوران تحصیل خود و شرکت در اینگونه برنامه ها پرداخت.