نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موسسات خیریه مجاز به همکاری با مدارس

موسسات خیریه مجاز به همکاری با مدارس


 

ردیف

نام مؤسسه

نوع حمایت خیری

دانش آموز تحت پوشش

شماره و تاریخ مجوز

نام و شماره تماس رابط

آدرس

فرم های مربوط

تاریخ اعتبار مجوز

1

خیریه فرهنگی امیدگستر یزد

بورسیه دانش آموزان مستعد و نیازمند

تمام پایه های دوره متوسطه

5/38818

1400/10/22

مسعود زرگر 09131573211

09906533211

خیابان سیدگل سرخ-جنب حسینیه ابوالقاسم

شرایط حمایت

فرم 1

فرم 2

فرم 3

1400/06/31