نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی رشته ها

معرفی رشته ها


سرود / آقای امیر احمدی

نشریه الکترونیکی / آقای حبیبی راد / قسمت اول

نشریه الکترونیکی / آقای حبیبی راد / قسمت دوم

نشریه الکترونیکی / آقای حبیبی راد / قسمت سوم

نشریه الکترونیکی / آقای حبیبی راد / قسمت چهارم

نشریه الکترونیکی / آقای حبیبی راد / قسمت پنجم

نشریه الکترونیکی / آقای حبیبی راد / قسمت ششم 

 پادکست / آقای حبیبی راد / قسمت اول 

 پادکست 1 / آقای حبیبی راد / قسمت دوم 

پادکست 2 / آقای حبیبی راد / قسمت سوم 

فتومونتاژ / آقای زندی 

عکاسی / آقای زندی 

طراحی  پوستر / آقای خلاصه زاده 

طراحی آرم  / آقای خلاصه زاده 

 تصویرسازی / آقای خلاصه زاده 

طراحی جلد  / آقای خلاصه زاده

 کلاژ / آقای خلاصه زاده 

چاپ دستی / آقای خلاصه زاده 

هنرهای نمایشی / آقای موسوی پور 

 نمایش صحنه ای/ آقای موسوی پور 

 نمایش عروسکی/ آقای موسوی پور

 نمایشنامه خوانی/ آقای موسوی  پور

 نمایشنامه خوانی / آقای موسوی پور

نقالی / آقای موسوی پور 

نقالی/ آقای موسوی پور

خوشنویسی / آقای میرایی 

خط نستعلیق / آقای میرایی 

خط شکسته نستعلیق / آقای میرایی

خط نسخ و ثلث / آقای میرایی 

 نقاشی خط / آقای میرایی 

رنگ و روغن / آقای زارعشاهی

گواش / آقای زارعشاهی

آب مرکب / آقای حسین زارعشاهی

طراحی با مداد / آقای زارعشاهی

زغال / آقای زارعشاهی

کاریکاتور / آقای زارعشاهی

مدادرنگ / آقای زارعشاهی

آب رنگ / آقای زارعشاهی

پویا نمایی / آقای زارعشاهی

پاستل / آقای زارعشاهی

قلم فلزی / آقای زارعشاهی

نماهنگ / آقای زارعشاهی