نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشارکت "خیّر نیکوکار کشاورزی " درکمک به دانش آموزان بی بضاعت ناحیه دو

مشارکت "خیّر نیکوکار کشاورزی " درکمک به دانش آموزان بی بضاعت ناحیه دو


با رویکرداحسان ونوعدوستی صورت گرفت:

باهدف کمک به دانش آموزان مستمند وبا هدف تقویت نوعدوستی واحسان به دیگران با همکاری وهماهنگی کارشناسی  انجمن اولیا مربیان ناحیه دو درزمینه ی شناسائی خیّرین ومشارکت درامرخداپسندانه کمک به نیازمندان ،در یک حرکت فرهنگی اجتماعی وماندگار توسط خیّرنیکوکار "سرکارخانم کشاورزی " مبلغ  یکصد وچهل وپنج میلیون ریال" درقالب توزیع بن کفش ، البسه ورزشی  خرید وسیله گرمایشی جهت  دانش آموزان ومدارس بی بضاعت اهداء گردید.