نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مشارکت خیرین در دبستان پسرانه زمردی ناحیه دو یزد، برگ زرّین دیگری بر کارنامه درخشان آنان افزود.

مشارکت خیرین در دبستان پسرانه زمردی ناحیه دو یزد، برگ زرّین دیگری بر کارنامه درخشان آنان افزود.به مناسبت فرارسیدن عید نوروز و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، با مشارکت فعّال خیرین و همراهی کارکنان و دانش آموزان دبستان زمرّدی،  تعدادی بسته ی  معیشتی جمع آوری، بسته بندی و بین خانواده های دانش آموزان نیازمند توزیع گردید.