نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم گرامیداشت هفته معلم متوسطه دوره دوم پسرانه استعدادهای درخشان

مراسم گرامیداشت هفته معلم متوسطه دوره دوم پسرانه استعدادهای درخشان


درهفته مقام معلم صورگرفت:

به مناسبت گرامیداشت هفته مقام معلم با حضورجمعی از مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو مراسم تکریم وبزرگداشت هفته مقام  معلم دبیرستان پسرانه استعدادهای درخشان  دوره دوم برگزاروازپیشکسوتان فرهنگی ودبیران این دبیرستان تجلیل بعمل آمد.