نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم صدای پای کنکوردبیرستان پسرانه شاهد نعیمی

مراسم صدای پای کنکوردبیرستان پسرانه شاهد نعیمیدر آستانه برگزاری کنکورسراسری ، دانش آموزان دبیرستان  پسرانه شاهد نعیمی با حضور در آستان مقدس امامزاده سیدجعفربا توسل به ائمه اطهاروارتباط  معنوی ،خود را برای بزرگترین ماراتن علمی کشور آماده کردند.