نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم صبحگاه انتظار" دبیرستان پسرانه بنی فاطمه "

مراسم صبحگاه انتظار" دبیرستان پسرانه بنی فاطمه "


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

باحضور معاون پرورشي  فرهنگی ناحيه دو ومسئول ستاد مهدويت استان " رستگاری " آئین فرهنگی معنوی صبحگاه انتظار همراه با برنامه های متنوعی  در دبیرستان پسرانه بنی فاطمه برگزار گرديد.درپایان "طباطبائی " باتشکر صمیمانه از متولیان تربیتی براستمرار این حرکت فرهنگی تاکید وازدانش آموزان "مهدی یاور فعال "تجلیل شد.

.